Sporna obilježja na grbovima BiH

Hsitoričari smatraju da bi kompromis bio da grbovi sdrže arhitektonski elementi, kao što su kule, ili lik neke životinje (Al Jazeera)

Piše: Vedrana Maglajlija

Šahovnica, četiri slova S, orlovi, ljiljani, obrisi džamija i crkava, polumjesec, križevi i krstovi, simboli su na brojnim grbovima u Bosni i Hercegovini, zbog kojih vlasti oba bh. entiteta vode međusobnu bitku za njihova ukidanja, pozivajući se na diskriminaciju nekog od tri naroda.

Grbovi Banje Luke, Nevesinja, Vlasenice, Kantona 10, ali i oni Federacije BiH i Republike Srpske već su proglašeni neustavnim.

Političari iz RS-a nekoliko godina traže i ukidanje grbova 11 općina i gradova u FBiH, kao i Posavskog kantona, međutim, nedavno se Ustavni sud BiH proglasio nenadležnim za to pitanje, prebacujući lopticu na entitetske sudove.

Grb Posavskog i Kantona 10

Od tada se u Federaciji u javnim ustanovama koriste državna obilježja, jer članovi komisije koju je imenovao Parlament kako bi izabrala nova, nisu uspjeli postići konsenzus o tome da li grb i zastava FBiH treba da budu sa etničkim obilježjima ili bez njih.

Grb Republike Srpske 2007. proglašen je neustavnim, te je skupština ovog entiteta usvojila amblem kao prelazno rješenje koje se još upotrebljava.

Historičar Enver Imamović tvrdi da problem oko grbova nastaje jer u BiH nije definirana zakonska regulativa koja se odnosi na veksilološka i heraldička komponiranja.

“To je razlog zašto su oni sporni, tim više, što su u proteklom ratu počinitelji mnogih zločina nosili nacionalno-vjerska obilježja pa su kao takva kompromitirana kod sva tri naroda.”

Čak ni zastava i grb same države nisu postignuti dogovorom niti sadrže historijske elemente ili simbole specifične za BiH, jer su 1998. godine nametnuti odlukom tadašnjeg visokog predstavnika.

Izvor: Al Jazeera