Muzikoterapija u Srbiji

Ivana Ilić je muzikoterapeutkinja u Nišu. Muzikom pomaže djeci u razvoju.

“U radu sa malom decom muzika je jako korisna, zbog toga što stimuliše, pre svega, njihovu motoriku i verbalizaciju. Dalje, mi učimo u radu sa grupama da pospešujemo njihovu socijalnu interakciju, gde ta deca počinju da se navikavaju na neke prirodne procese, koji podrazumevaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju sa drugom decom – čekanje reda, naglašenu toleranciju”, kaže ona.

Ivana Ilić je završila Akademiju u Nišu, a masterski studij u Barceloni, na Španskom univerzitetu. Članica je Udruženja profesionalnih muzikoterapeuta Španije i koautor rječnika muzikoterapije.

Muzikoterapija se najviše primjenjuje kao ispomoć u medicini. Ali je u Srbiji takva primjena muzike još slaba.

Otklanjanje konflikata

“Razlog je što ne postoje državni univerziteti i fakulteti gde bi mogla da se vrši obuka iz muzikoterapije. A studije na privatnim fakultetima su jako skupe”, govori Ivana Ilić.

Muzikoterapija se kao ispomoć u medicini, osim u radu s djecom, može primijeniti i u radu s odraslima.

“Manje je poznato da se može koristiti i u nekim drugim službama, naprimer službama socijalne zaštite za otklanjanje socijalnih i emotivnih konflikata. Zatim, može se primenjivati u radu koji podrazumeva psihološki rad u kombinaciji sa muzikoterapijom, kao i za otklanjanje stresa i u nekom tretiranju, odnosno pospešivanju ličnog razvoja”, objašnjava Ivana Ilić.

Da bi se učestvovalo u radionicama, sluh nije presudan, ali volja jeste.

Izvor: Al Jazeera