Nasilje u porodici pogađa žene u svijetu

Žene Afrike su u najtežoj situaciji, kaže Mlambo-Ngcuka (Ustupljeno Al Jazeeri)

Piše: Safeeyah Kharsany

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon imenovao je Phumzile Mlambo-Ngcuku, bivšu zamjenicu predsjednika Južne Afrike, izvršnom direktoricom Organizacije Ujedinjenih naroda za jednakost polova i osnaživanje žena, poznatu pod nazivom UN Women.

Mlambo-Ngcuka, koja je preuzela relativno novu poziciju u četvrtak, zamijenila je bivšu čileansku predsjednicu Michelle Bachelet, koja je u martu dala ostavku da bi se natjecala na predsjedničkim izborima u svojoj domovini.

Organizacija UN Women osnovana je 2011. godine kao „nadzorni organ“ za promociju ženskih prava, oblast o kojoj Mlambo-Ngcuka zna veoma mnogo, budući da je radila na projektima promocije jednakosti polova u Južnoj Africi koji su uključivali obične žene i da je 2005. godine postala prva žena zamjenica predsjednika. 

„Phumzile Mlambo-Ngcuka na ovu poziciju donosi jedno bogato iskustvo u zagovaranju ženskih prava s mješavinom strateškog liderstva, građenja konsenzusa i praktičnog menadžerskog iskustva“, rekao je glasnogovornik UN-a Martin Nesirky. 

Al Jazeera: UN Women je relativno nova organizacija u sklopu UN-a. Kako je formirana i koja je njena svrha?

Phumzile Mlambo-Ngcuka: Raniji programi iz ove oblasti bili su samostalni projekti. Sada su povezani u nešto za što se nadam da će postati sjajan projekat za unapređenje ženskih prava. Moja prethodnica je već počela s dobrim projektima i ja ću slijediti njen primjer.

Al Jazeera: Na koji način se nadate da ćete doprinijeti ovoj ulozi?

Mlambo-Ngcuka: Željela bih ovaj zadatak približiti većem broju ljudi, tako da rad žena bude prihvaćen među širim krugom ljudi, izvan granica tradicionalnog.

Naravno, željela bih osigurati da se pitanje ženskih prava podigne na jedan veći nivo, da se pitanja žena rješavaju kao osnovna ljudska prava, da se na to pitanje više ne gleda kao na neki dodatak, već kao na osnovni izazov s kojima smo suočeni kada su u pitanju ljudska prava.

U svakom slučaju, žene ispaštaju kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava uopšte.

Al Jazeera:  Koji su glavni problemi s kojima se suočavaju žene današnjice?

Mlambo-Ngcuka: Pitanje ljudskih prava definitivno je na vrhu liste.

Ogroman problem za žene u konfliktnim područjima, kao i u područjima u kojima je mirno, jeste nasilje u porodici. To je problem koji je prisutan u različitim dijelovima svijeta. Siromaštvo, siromaštvo i opet siromaštvo, to je jedan od najvećih izazova s kojima su žene suočene.

Zatim, tu je i pitanje zastupljenosti žena u svim institucijama. U većini institucija postoje klauzule koje bi trebalo da olakšaju uključivanje žena, ali u stvarnosti na bitnim mjestima ne vidimo veliku zastupljenost žena.

Al Jazeera: Žene, zavisno od toga u kom dijelu svijeta žive, prolaze kroz različita iskustva. Kako se namjeravate postaviti spram njihovih iskustava s obzirom na regionalni kontekst?

Mlambo-Ngcuka: Gdje god djeluje UN djeluje uz pomoć naroda tih zemalja, tako da je jedna od stvari koje želim uraditi i ulaganje u formiranje saveza i partnerstava sa različitim ljudima u različitim dijelovima svijeta. Dakle, nećemo se „zalijetati“, već ćemo se uklapati i sarađivati sa sudionicima procesa, muškarcima, ženama, vladama u različitim država u kojima ćemo djelovati.

Pitanjem žena moraju se pozabaviti najveći vrhovi ovih institucija. Ukoliko govorimo o policiji, komandir policije mora biti taj koji će jasno ukazati na izazove i koji je sposoban da uputi svoje podređene kako da se postave spram ovog pitanja.

U promociji plana za unapređenje prava žena, zajedno sa tim državama, morat ćemo sarađivati sa vlastima da bismo osigurali da se podrška pruža pravoj stvari. Kada budu uspješni moramo im dati pozitivnu povratnu informaciju, a kada nešto pogrešno urade mi smo u stanju da pred njih postavimo izazove da bismo im ukazali na greške.

Al Jazeera: Kako ćete primijeniti i iskoristiti svoje južnoafričko iskustvo u globalnom kontekstu?

Mlambo-Ngcuka: Žene u Africi su među ženama koje su u najtežoj situaciji. Dakle, u tom pogledu važno je naglasiti probleme žena u Africi, koje uključuju žene u Južnoj Africi, a stanje u nekim dijelovima Južne Afrike je lošije nego u nekim drugim. To je jedan način. Blisko sam upoznata sa izazovima s kojima su žene u Africi suočene.

Jasno je da me ova pozicija obavezuje da se bavim problemima žena iz cijelog svijeta, no razumljivo je da su u ovoj oblasti žene iz Afrike suočene sa većim brojem izazova, pa ćemo, shodno tome, obratiti više pažnje na njihove probleme.

Al Jazeera: Priče o nasilju nad ženama sve su prisutnije u medijima. Imajući na umu incidente poput silovanja u Indiji, Egiptu, pa čak i Južnoj Africi, na koji način se planirate pozabaviti pitanjem nasilja nad ženama u globalnom kontekstu?

Mlambo-Ngcuka: To će zahtijevati saradnju sa grupama koje se bore za prava žena na tom frontu. Postoje brojne grupe koje rade na prevenciji nasilja nad ženama, ali moramo sarađivati i sa policijom, čija je odgovornost i to da zaštite žene od nasilja, kao i da djeluju ukoliko do takvog čina dođe, da pokrenu postupak i da se uvjere da je pravda zadovoljena.

Vidim šansu da radim sa svim ovim interesnim grupama i vlastima na rješavanju ovog pitanja.

Jasno je da neću raditi ništa novo što drugi već nisu radili, ali usmjeravanje pažnje UN-a na ovo pitanje, također, znači da možemo sarađivati sa agencijama u sklopu UN-a.

Izvor: Al Jazeera