Makedonci u Albaniji u borbi s demografijom

Mnoga mjesta na Zapadnom Balkanu gube bitku s demografijom. Neprestanim odseljavanjem naročito su pogođena mjesta naseljena nacionalnim manjinama.

U albanskoj regiji Male Prespe, gdje je zrak čist, a priroda izdašna, nalazi se grad Pustec u kojem žive Makedonci.

Kako izvještava reporter Al Jazeere Stefan Goranović, Pustec podsjeća na sve popularnija etno-sela, ali u tom mjestu nema turizma.

“Čini se, devetnaesti vek se sudario sa sadašnjošću. Nema ni investicija, mnogi bi rekli ni perspektive, ali siromaštva je napretek”, kazao je Goranović.

Težak život

Stanovnik Pusteca Cvetko Kitanovski je školski nastavnik, no kada mu u rukama nisu školski dnevnik i kreda, jeste motika, koja je, kako sam kaže, alat za opstanak.

“Iskren da budem, život je ovde prilično težak. Nema ulaganja, nema infrastrukture, nema dovoljno vode za piće za ljude. Mladi ljudi ne mogu da se zaposle, zato se mnogo mladih iseljava u Makedoniju, u Grčku, kako bi zaradili neki novac za život”, kaže Kitanovski.

“Iako čitava Mala Prespa živi od poljoprivrede, mehanizacije gotovo i da nema, a čitav posao radi se uz pomoć životinja”, izvijestio je Goranović.

Djece ima, ali su tu uglavnom da poslije škole odu, a ostaju samo njihovi roditelji, babe i dede.

Na obali Prespanskog jezera, Vlado Stojanovski, dok se priprema da zabaci mrežu, pomalo u šali, malo u zbilji, konstatuje da je čak i riba napustila Prespu.

“Ti što tu malo rade se bave zemljoradnjom, stočarstvom. To se zove borba za život.

Ljudi imaju malo zemlje. Zemlja daje malo. Nema vode, samo ako padne kiša. Ono što proizvedeš, ostavljaš za sebe. Ovde vlada prirodna ekonomija, ne tržišna ekonomija”, kaže Stojanovski.

Opštinska uprava u rukama je makedonske partije. Na čelu Pusteca je Edmond Temelko, rijedak Makedonac na javnoj funkciji u Albaniji, iako tvrdi da njegovih sunarodnika ima desetine hiljada u cijeloj državi.

Temelko kaže da samo pet posto njih ima mogućnost da uči maternji, makedonski jezik.

“Republika Albanija nema, to odgovorno kažem, dobru politiku prema Makedoncima u Albaniji”, tvrdi Temelko.

“U svim medijima, u politici, u svakodnevnom životu, govori se o albanskim pravima, Albancima u Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Albancima u Grčkoj. Govori se kako su diskriminisani. Ali, sama Albanija zaboravlja da ima svoje manjine. Treba prava svojih manjina da reguliše u sopstvenoj državi, pa da se bori za prava Albanaca van zemlje”, smatra on.

“Prema podacima Opštine u Pustecu živi preko 5.000 ljudi. Polažu nade da će se i Pusteca i albanskih Makedonaca sjetiti zvanična Tirana”, kaže Goranović.

“Nadaju se da će ih se setiti i turisti. Uvereni su da bi turizam mogao biti pravi put za izlazak iz ekonomskog beznađa i način da se zaustavi napuštanje Male Prespe.”

Izvor: Al Jazeera  


Povezane

Balkan se desetlječima suočava sa velikim iseljavanjem. U ozbiljnoj situaciji je Makedonija koju su napustile stotine hiljada građana. Reporter Al Jazeere Stefan Goranović istraživao je – da li Albanija ima rješenje za taj problem i može li se ono primijeniti u Makedoniji.

Više iz rubrike TEME
POPULARNO