Rječnik drevnog pisma otkriva tajne Egipta

Stručnjaci sa Univerziteta u Chicagu na internetu su objavili rječnik demotskog pisma, jezika starog Egipta.

Njegovo dešifriranje omogućilo je naučnicima da dobiju uvid u društveni život i običaje ljudi koji su živjeli prije nekoliko hiljada godina.

Kad razmišljamo o pisanoj riječi drevnih Egipćana, obično mislimo na hijeroglife, piktograme uklesane u kamen i naslikane na zidovima piramida.


Profesorica Janet Johnson uživo iz Chicaga

Ali hijeroglife su koristili isključivo plemići i druge istaknute ličnosti. Svi ostali su koristili drugačiji jezik, poznat kao demotski i pisali demotskim pismom.

Svi kurzivni simboli su suglasnici, među njima nema nijednog samoglasnika. 

Jezik Kleopatre

Demotski jezik je bio u upotrebi otprilike 1.000 godina, od 650. godine prije Nove ere. Govorila ga je i Kleopatra, posljednja kraljica drevnog Egipta. 

Demotsko pismo je jedno od tri pisma na kamenu iz Rosette, uz grčko i hijeroglife. Ovaj neprocjenjivi djelić historije omogućio je naučnicima da dešifriraju i kraljevski jezik.

Pomoću arhivskih dokumenata i privatnih pisama, Univerzitet u Chicagu sastavio je demotski rječnik sa 2.000 stranica.

Prema prevedenim ugovorima, muževi su svojim ženama obećavali određenu količinu novca za hranu i odjeću. Drugi dokumenti pokazuju da su žene imale pravo da posjeduju zemlju, kao i pravo na razvod.

Dokumenti su pomogli u rekonstruiranju kulture, društvenog života i jezika drevnog Egipta. 

Izvor: Al Jazeera