Za Srbiju prioriteti niska i stabilna inflacija

Šoškić: Naši glavni spoljnotrgovinski partneri imaju potencijalno vrlo ozbiljnih problema (Tanjug)

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić izjavio je da će za centralnu banku prioritet u narednoj godini biti da održi nisku i stabilnu inflaciju, dok će za privredu i državu u cjelini najvažnije biti ostvarivanje ekonomskog rasta i nove zaposlenosti.

On je za Tanjug kazao da će 2012. biti godina s brojnim izazovima, prije svega po pitanju kolika će biti ekonomska aktivnost u Srbiji, kao i u zemljama koje su njeni glavni trgovinski partneri, jer to “u velikoj meri određuje, na izvestan način, i našu sudbinu u privrednom smislu”.

“Za narednu godinu polazi se od jedne relativno konzervativne procene da će ekonomska aktivnost da raste po stopi od 1,5 odsto. Međutim, i to se u nekim analizama može da dovede  u pitanje, jer naši glavni spoljnotrgovinski partneri imaju potencijalno vrlo ozbiljnih problema”, ukazao je guverner.

“Jedan od njih je i Italija, sa kojom smo na više različitih načina povezani u privrednom smislu, kao i u finansijskom, po pitanju direktnih stranih investicija i na druge načine, tako da neizvesnosti za 2012. postoje”, precizirao je Šoškić.

Srbija je u 2011. godini imala relativno povoljnu situaciju na međunarodnom tržištu.

“S druge strane, imamo izazov oko toga kako će se rešavati problem suverenog duga unutar Evropske unije (EU), s obzirom da od rešavanja tog problema zavisi finansiranje, ne samo javnog duga tih zemalja, već i javnog duga zemalja koje se nalaze na periferiji Evropske monetarne unije, pa i Srbije”, naveo je guverner.

On je podsjetio da je Srbija u 2011. godini imala relativno povoljnu situaciju na međunarodnom tržištu, pošto je riziko premija prema Srbiji u nekim trenucima bila ispod riziko premije za zemlje poput Hrvatske ili Mađarske”.

“Istovremeno smo imali period poslednjih šest meseci da je kurs dinara jedan od najstabilnijih u Evropi. Dinar se drži mnogo bolje od valuta Češke, Poljske, Mađarske, Rumunije ili Turske, koje su u sličnim valutnim režimima, i to su sve parametri koji govore o jednoj vrsti kredibiliteta koji imaju nosioci ekonomske politike Srbije u očima međunarodne investicione javnosti”, rekao je Šoškić.

Odgovorna fiskalna politika

Međutim, prema njegovim riječima, povjerenje investitora u Srbiju u narednom periodu bit će i pod dejstvom kretanja unutar Evropske monetarne unije i “ako se tu situacija ne reši, poverenje, koje delom zavisi i od ukupnog finansijskog okruženja unutar Evrope, biće potencijalno narušeno, i to može da oteža finansiranje javnog duga Srbije u narednih nekoliko kvartala”.


Rekordna šrednja u dinarima [Tanjug]

“Drugim rečima, može se desiti da Srbija bude u situaciji da neće tako jednostavno i lako moći na međunarodnim tržištima da finansira svoj javni dug”, istakao je guverner i dodao da “aktivnosti koje utiču da se smanjuje riziko premija Srbije, istovremeno smanjuju ukupan trošak koji građani kao poreski obveznici imaju za finansiranje postojećeg nivoa javnog duga”.

“Zato su napori u tom domenu jako važni – da se istraje na odgovornoj fiskalnoj politici, odgovornoj i kredibilnoj monetarnoj politici i finansijskoj stabilnosti. To su sve aspekti koji utiču na to koliko ćemo svi mi kao poreski obveznici plaćati finansiranje našeg javnog duga koji je već kumuliran”, naveo je Šoškić.

“Naravno, sve poprima formu održivosti i punog smisla ukoliko imamo privredni rast, razvoj, novu zaposlenost. To su ključni izazovi i ključna pitanja u narednom periodu, jer verujem da će inflacija biti niska i stabilna u narednom periodu, u skladu sa inflacionim ciljem koji je dogovoren između Vlade Srbije i NBS-a za ovaj vremenski period koji je pred nama”, naglasio je guverner.

On je podsjetio da dogovor o ciljanju inflacije podrazumijeva da na kraju 2012. godine ona bude u rasponu od četiri posto plus-minus 1,5 posto i izrazio uvjerenje da je taj inflacioni cilj ostvariv.

Stabilan bankarski sistem

“Ono što je sigurno, to je da smo u 2011. godini ostavili za sobom jedan inflatorni pritisak koji je bio prisutan početkom godine. Mi imamo inflaciju koja pada iz meseca u mesec, koja će vrlo brzo, očekujemo u prva tri meseca 2012. godine, doći u zonu inflacionog cilja”, naveo je Šoškić.

Guverner je istakao i da je u 2011. godini finansijska stabilnost očuvana, i, “ukupno posmatrano, naš bankarski sistem je stabilan, imamo rekordno visoki nivo štednje naših građana od 7,6 milijardi evra”.

“Takođe, dobri parametri su da imamo devizne rezerve koje su, opet, na istorijskom maksimumu. Mi nikada nismo imali 11,5 milijardi evra deviznih rezervi. Tako da su to jako dobri preduslovi za, uslovno da kažem, manju štetu koja bi mogla da se desi pod dejstvom novog talasa ekonomske krize”, naveo je Šoškić.

‘Mi nikada nismo imali 11,5 milijardi evra deviznih rezervi’, kaže Šoškić.

On je napomenuo i da bi bilo vrlo važno da i Vlada Srbije i Međunarodnim monetarni fond (MMF) ulože napore da se u toku januara prva revizija aranžmana sa Srbijom nađe na dnevnom redu sastanka Odbora izvršnih direktora MMF-a, pošto je ta odluka odložena 23. decembra.

Šoškić je ocijenio da, pored toga što će 2012. biti izborna godina, ne bi trebalo biti “prostora za nerazumno trošenje ili za popuštanje u disciplini po pitanju fiskalne odgovornosti”.

“Mislim da je svako popuštanje u tom domenu nešto što samo vrlo kratkoročno može dati koristi, i vrlo ograničenom broju ljudi, kao i da je dugoročni interes građana i države stabilnost i život na račun svojih rezultata”, poručio je guverner.

Izvor: Agencije