Pola jestive i zdrave hrane u EU se baci

Godišnje su na nivou cijele EU baci gotovo 90 tona hrane, ili oko 180 kilograma po stanovniku

Gotovo polovina jestive i zdrave hrane završi u kantama za smeće u domaćinstvima širom Evropske unije (EU), ali i u supermarketima, restoranima i catering kompanijama.

Istovremeno, gotovo 80 miliona građana EU živi ispod linije siromaštva, a oko 16 miliona zavisi od pomoći u hrani od dobrotvornih organizacija, prenosi portal EurActiv, specijaliziran za praćenje EU.

Trgovinske lanci treba stimulirati da robu kojoj uskoro ističe rok prodaju po daleko nižim cijenama.

U rezoluciji “Kako izbjeći bacanje hrane”, usvojenoj 19. januara, Evropski parlement (EP) je pozvao da se donesu hitne mjere koje će prepoloviti količine bačene hrane do 2025. godine i olakšati pristup hrani za siromašne građane EU.

U rezoluciji se predlaže da se na nivou država počnu kampanje protiv bacanja hrane, da pakovanja hrane trebaju biti manja, ali i da trgovinske lance treba stimulirati da robu kojoj uskoro ističe rok prodaju po daleko nižim cijenama.

Domaćinstva najodgovornija

U nekim članicama je, međutim, zabranjeno da marketi hranu prodaju ispod troškova proizvodnje.

Godišnje su na nivou cijele EU baci gotovo 90 tona hrane, ili oko 180 kilograma po stanovniku.

Ako se ništa ne preduzme, do 2020. godine ta količina će narasti 40 posto, na više od 120 miliona tona bačene hrane.

Domaćinstva su najodgovornija za rasipanje hrane, budući da učestvuju sa 42 posto u ukupnoj količini bačene hrane, pri čemu bi se dvije trećine toga moglo iskoristiti.

Proizvođači bace gotovo 40 posto “jestivog” otpada, trgovinski lanci pet posto, dok catering industrija baci 14 posto hrane.

Izvor: Agencije