žrtve rata

Borba još traje za većinu civilnih žrtava rata. Njihov status nije riješen, a u traženju pravde i ostvarenju svojih prava nailaze na brojne teškoće. S kakvim problemima se suočavaju civilne žrtve rata? Kako mogu doći do obeštećenja i pravde? Kako su njihova prava zakonski regulisana? Koliku im podršku daju državne institucije, a koliku društvo? Gosti […]