Zračni udari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je 10 os­o­ba je nastrada­lo, među ko­ji­ma i dje­ca, dok je 21 os­o­ba povri­jeđe­na u zračn­im na­padi­ma etiopske vo­jske na Mekelle u regi­ji Tigraj.

Published On 29 Oct 2021

Izraelske zračne snage izvele su niz zračnih na­pa­da na Po­jas Gaze u znak odmazde nakon što su za­paljivi baloni iz en­klave pod kon­trolom Hamasa iza­z­vali tri požara u blizi­ni izrael­skih grado­va.

Published On 07 Sep 2021