Zoran Milanović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istri­ca van­jskih poslo­va BiH uputi­la je rani­je de­marš zbog op­tužbi da je hrvats­ki pred­sjed­nik ne­gi­rao geno­cid u Sre­breni­ci tokom radno­ga ruč­ka na sum­mit Brdo-Bri­ju­ni u poned­jel­jak.

Published On 14 Sep 2022