Zločini u Višegradu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zločini poznati kao ‘živa lomača’ desili su se kad su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa Milanom i Sredojem Lukićem, zapalili žive civile, većinom žene i djecu.

Published On 14 Jun 2022