Žitarice

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ekonom­s­ki sav­jet­nik ukra­jin­skog pred­sjed­ni­ka navo­di da bi Ukra­ji­na mogla zara­di­ti 10 mil­i­jar­di dolara izvo­zom 20 mil­iona tona ži­tar­i­ca u silosi­ma, uz 40 mil­iona tona od ovo­godišn­je žetve.

Published On 25 Jul 2022