Zenica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Oni ri­jet­ki koji bi se zaus­tavili raz­gleda­jući osm­rt­nice samo bi u čudu kli­mali glavom i sa istin­skom em­pati­jom gov­o­rili tako da sam ih i ja mo­gao čuti „Bože dra­gi“.

blog by Jasmin Agić
Published On 17 Apr 2021

Na priprem­nom radil­iš­tu u pogonu ‘Stara jama’ Rud­ni­ka mrkog ugl­ja Zeni­ca do­godi­la se nes­reća, u ko­joj je sm­rt­no nastradao 50- godišn­ji E. S.

Published On 27 Jan 2021