Zemljotresi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vrlo snažan potres pogo­dio je u petak u 23:08 sati po­druč­je Herce­govine s mag­ni­tu­dom 5,7 ste­peni Richterove ljestvice, a os­je­tio se u većem di­jelu BiH i Dal­maci­je.

Published On 22 Apr 2022

Na­j­man­je če­tiri os­obe su sm­rt­no stradale, a više od 100 ih je ozli­jeđeno u snažnom potre­su koji je u sri­je­du kas­no navečer po lokalnom vre­menu pogo­dio Japan, prefek­ture Fukushi­ma i Miya­gi.

Published On 17 Mar 2022