Zemljotresi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hit­na med­i­cin­s­ka služ­ba ev­i­den­ti­rala do sada 276 povri­jeđenih, dok je 68 lju­di sm­ješteno u bol­nicu zbog man­jih prelo­ma.

Published On 05 Oct 2022