Zemlja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Studi­ja je otkri­la da je ud­vostruča­van­je Zemljine ‘en­er­getske ner­avnoteže’ rezul­tat dje­lim­ičnog povećan­ja gaso­va stak­lene bašte i vo­dene pare, kao i sman­jen­ja obla­ka i leda.

Published On 18 Jun 2021