Željeznički saobraćaj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Voz Sara­je­vo – Ploče – Sara­je­vo sao­braćat će petkom, sub­otom i ned­jeljom, a karte se mogu kupi­ti on­line ili na pro­da­jn­im mjes­ti­ma u Sara­je­vu, Hadžići­ma, Kon­jicu, Mostaru i Čaplji­ni.

Published On 28 Jun 2022