Željeznice

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Voz Sara­je­vo – Ploče – Sara­je­vo sao­braćat će petkom, sub­otom i ned­jeljom, a karte se mogu kupi­ti on­line ili na pro­da­jn­im mjes­ti­ma u Sara­je­vu, Hadžići­ma, Kon­jicu, Mostaru i Čaplji­ni.

Published On 28 Jun 2022

Voz s poseb­n­im vagonom za pogon­sko gori­vo tre­bao bi za­mi­jen­i­ti dizel-vo­zove, tzv. ši­nobuse u re­gion­al­nom trans­portu, naveo je Deutsche Bahn.

Published On 06 May 2022