Zaštita životinja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Španiji je bila najveća populacija vukova u cijeloj Evropi, sredinom 19. stoljeća bilo ih je 9.000, ali je sredinom 1970-ih ostalo svega nekoliko stotina.

Published On 01 Aug 2023