Zaštita prirode

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U BiH je 78 vrho­va preko 2.000 metara nad­morske vi­sine, a Je­le­na Bo­betić je prva djevo­j­ka koja se is­pela na sva­ki od njih. Povodom Među­nar­o­dnog dana plan­i­na, za­jed­no smo se popeli na Cin­car.

Published On 11 Dec 2022