Zaštita okoliša

Broj gradova koji su djelimično ili potpuno zabranili fosilna goriva skočio je 2020, dok 1.300 gradova sa ukupno milijardu stanovnika ima ciljeve ili politike obnovljive energije.

19 Mar 2021