Zagađenost zraka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za program ‘Roots&Shoots’, kojem je vizija zdrava planeta na kojoj ljudi žive u harmoniji sa životinjama i zajedničkim okruženjem, primatologinja Jane Goodall je imenovana za UN-ovu ambadoricu mira.

Published On 15 Jan 2023

Omotač se polako, ali primjetno oporavlja, a tim tempom ‘ozonska rupa’ iznad Antarktika popunila bi se u potpunosti za 43 godine.

Published On 10 Jan 2023