Zagađenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čim su uk­in­u­ta ograničen­ja, pokaza­lo se da je opo­ravak prirode bio privre­meni fenomen; vratili smo se starim navika­ma, gu­ramo se u prekr­can­im avion­i­ma i za­tr­pava­mo ulice plas­tikom, navo­di UN.

Published On 28 Jun 2022