Zagađenje zraka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za pro­gram ‘Roots&Shoots’, ko­jem je viz­i­ja zdra­va plan­e­ta na ko­joj lju­di žive u har­moni­ji sa živ­ot­in­ja­ma i za­jed­ničkim okružen­jem, pri­ma­tologin­ja Jane Goodall je imen­o­vana za UN-ovu am­badoricu mira.

Published On 15 Jan 2023