WHO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Broj in­fek­ci­ja ko­rona viru­som po­ras­tao je za go­to­vo 32 pos­to u Evropi i ju­go­is­točnoj Az­i­ji, kao i za go­to­vo 14 pos­to u Ameri­ci, obav­i­la je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 01 Jul 2022

Sm­rt­ni sluča­je­vi su u po­ras­tu u Africi, kon­ti­nen­tu s na­jnižim pos­totkom vakci­naci­je, rekao je gen­er­al­ni di­rek­tor Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zacij Tedros Ad­hanom Ghe­breye­sus.

Published On 23 May 2022