Vulkani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Erup­ci­ja je bila znat­no veća nego bilo koja vulka­n­s­ka u 20. stol­jeću ili te­sti­ran­je atom­ske bombe nakon Dru­gog sv­jet­skog rata, ob­javl­jeno je nakon niza naučnih rado­va.

Published On 16 May 2022