Vulkan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vjeru­je­mo da ćemo moći slati letove sa za­l­i­hama. Nis­mo sig­urni da može­mo slati letove s os­obljem, a ra­zlog tome je što Ton­ga ima vrlo strogu poli­tiku bez COVID-a, kažu iz UN-a.

Published On 19 Jan 2022