Vršnjačko nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja is­tražu­je slučaj vršn­jačkog nasil­ja u Ja­jcu, čija je žrt­va, kako se vidi na snimku ob­javl­jenom na društven­im mreža­ma, bila djevo­jči­ca os­novne škole u tom gradu.

Published On 13 May 2021