Volodimir Zelenski

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­jin­s­ki brod s pšeni­com pris­tao u Turskoj

Prvi brod s pšeni­com koji je kren­uo iz Ukra­jine pre­ma do­gov­oru, uz posre­dovan­je Ujed­in­jenih nar­o­da, sti­gao je u Tursku radi in­spekci­je.

Published On 14 Aug 2022

Sjed­in­jene Amer­ičke Države saopštile su da će Ukra­ji­ni uputi­ti novu vo­jnu po­moć vri­jed­nu 820 mil­iona dolara.

Published On 01 Jul 2022

Ki­jev kri­tizirao odgađan­je novih EU sankci­ja Rusi­ji

Ukra­jin­s­ki pred­sjed­nik poz­dravio je šesti paket sankci­ja Evropske uni­je Rusi­ji, is­tovre­meno kri­tizira­jući ‘nepri­h­vatlji­vo’ odgađan­je do­gov­o­ra o novim mjera­ma.

Published On 31 May 2022