Vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opčin­jenost vo­jska­ma, naoružan­jem, uni­for­ma­ma i svim os­tal­im što ide uz to, ne na­puš­ta Vučića ni de­se­tu god­inu od dolas­ka na vlast.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 11 May 2022

Suko­bi, ner­i­jetko izuzetno okrut­ni, čes­ta su po­ja­va u ek­vadorskim zatvorima, gdje je od feb­ru­ara 2021. go­dine pogin­u­lo go­to­vo 350 zatvoreni­ka.

Published On 10 May 2022

Kina je rani­je saopći­la da je pot­pisala sig­urnos­ni pakt sa Solomon­skim otoci­ma, što je po­jača­lo zabrin­u­tost SAD-a i savezni­ka Aus­tral­i­je i Novog Ze­lan­da zbog ras­tućeg ki­neskog ut­je­ca­ja.

Published On 26 Apr 2022

Brodovi prve stalne po­morske pro­tu­minske grupe NATO ušli su u Baltičko more i učestvo­vat će u vježba­ma sa sus­jed­nim zeml­ja­ma Al­i­janse i part­ner­skim zeml­ja­ma.

Published On 15 Apr 2022