Vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Marokan­s­ka vo­js­ka je na­jav­i­la da se s Izraelom do­gov­o­rila jačan­je vo­jne sarad­nje, uključu­jući obav­ješ­ta­jni rad i cy­ber sig­urnost, posli­je sas­tana­ka sig­urnos­nih zvanični­ka u Ra­batu.

Published On 18 Jan 2023

Kako rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu ulazi u složenu fazu i povećava­ju se pri­jet­nje, Mosk­va i Min­sk rade na in­ten­zivi­ran­ju vo­jne sarad­nje u sv­jetlu potrebe te­sti­ran­ja ste­pe­na bor­bene sprem­nos­ti.

Published On 16 Jan 2023