Vojska Srbije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Veći­na onih koji pišu ‘hval­osp­jeve’ Putinu i ruskoj vo­js­ci na društven­im mreža­ma, is­tovre­meno se oštro pro­tive uvođen­ju vo­jnog roka u Sr­bi­ji.

Published On 14 Jun 2022