Vojni sukob

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­jni­ci su se počeli povlači­ti sa jedne od ključnih tača­ka na spornoj grani­ci između dvi­je zeml­je, u sklopu na­po­ra da sman­je ten­z­i­je nakon više od dvi­je go­dine suko­ba.

Published On 09 Sep 2022