Vojni rok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovaj film prati Atalyu do od­las­ka u zatvor i nakon toga, nudeći nam jedin­stven uvid u izrael­sko-palestin­s­ki sukob iz per­spek­tive mlade žene koja tra­ga za istin­om i bori se za prav­du.

Published On 01 Jun 2021

Vo­jni rok u Grčkoj bit će pro­dužen s de­vet mjese­ci na 12 u sklopu ‘jačan­ja oružanih sna­ga’.

Published On 23 Jan 2021