Vojna vježba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Oko 600 vojnika i visokih vojnih dužnosnika uvježbavaju taktike, tehnike i procedure koje se primjenjuju prilikom anagažiranja u mirovnim operacijama.

Published On 15 Jun 2023