Vojna vježba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael­sko Min­istarst­vo odbrane navo­di da je učešće u vježbi ‘Afrič­ki lav 2022’ u Maroku ‘do­dat­ni ko­rak u jačan­ju sig­urnos­nih odnosa između ze­mal­ja’.

Published On 04 Jul 2022