Vladimir Putin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EU se žali da joj SAD pro­da­ju LNG po če­tiri puta većoj ci­jeni nego do­maćim fir­ma­ma, dok is­tovre­meno Brisel novim sankci­ja­ma pro­tiv Rusi­je ljul­ja sv­jet­sko tržište gasa i nafte.

opinion by Nenad Radičević
Published On 30 Nov 2022