Vjosa Osmani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nova pred­sjed­ni­ca Koso­va Vjosa Os­mani za Al Jazeeru kaže da je kosovskom društvu potreb­no is­c­jel­jen­je, što je moguće kroz prav­du. Zato ne odus­ta­je od nam­jere da tuži Sr­bi­ju za geno­cid. 

Published On 09 Jun 2021