Vjosa Osmani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nova pred­sjed­ni­ca Koso­va Vjosa Os­mani za Al Jazeeru kaže da je kosovskom društvu potreb­no is­c­jel­jen­je, što je moguće kroz prav­du. Zato ne odus­ta­je od nam­jere da tuži Sr­bi­ju za geno­cid. 

Published On 09 Jun 2021

Dužnost v.d. pred­sjed­nice preuzela je 5. no­vem­bra 2020, kao tadašn­ja pred­sjed­ni­ca Skupš­tine, u skladu s Us­tavom Koso­va, nakon što je Hashim Thaci pod­nio os­tavku na tu funkci­ju.

Published On 04 Apr 2021