Virusi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­davni pad bro­ja sluča­je­va znači da vjerovat­no počin­je pe­ri­od smiri­van­ja pan­demi­je koji se može okarak­ter­izirati kao obuz­da­van­je virusa, ali to nije isto što i kraj pan­demi­je, tvrde stručn­jaci.

Published On 09 Mar 2022