Viktor Orban

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mađars­ki pre­mi­jer je kri­tiziran zbog sis­temske raz­grad­nje demokraci­je u svo­joj zemlji, ali je postao mil­jenik mnogih desničara u Ameri­ci. 

Published On 07 Aug 2022