Vijeće sigurnosti UN

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD je stavio to pi­tan­je na dnevni red nakon raz­gov­o­ra s drugi­ma člani­ca­ma Vi­jeća sig­urnos­ti Ujed­in­jenih nar­o­da i Ukra­ji­nom, up­o­zorivši da ‘ruske pri­jet­nje ugrožava­ju među­nar­o­d­nu sig­urnost i mir.

Published On 31 Jan 2022