Veljko Belivuk

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pritvor je op­tužen­i­ma pro­dužen zbog opas­nos­ti od bjek­st­va, opas­nos­ti da će ut­je­cati na sv­je­doke, da će u kratkom roku ponovi­ti kriv­ično dje­lo i zbog uzne­miren­ja javnos­ti.

Published On 19 Nov 2021

Krim­i­nal­noj grupi Be­livu­ka i Miljkovića na teret se stavl­ja zloči­načko udruži­van­je, pet tešk­ih ubis­ta­va, pre­pro­da­ja droge i oruž­ja, kao i jed­na ot­mi­ca i jed­no silo­van­je mladića.

Published On 09 Nov 2021

Gru­pa Velj­ka Be­livu­ka tereti se za ra­zliči­ta kriv­ič­na djela, među ko­ji­ma su teš­ka ubist­va, ot­mice, di­lan­je droge i ne­dozvol­jeno nošen­je i promet oruž­ja.

Published On 15 Oct 2021

Grupi Be­livu­ka i Miljkovića na teret se stavl­ja zloči­načko udruži­van­je, pet tešk­ih ubis­ta­va, pre­pro­da­ja droge i oruž­ja, kao i jed­na ot­mi­ca i jed­no silo­van­je mladića.

Published On 27 Aug 2021