Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fud­bal­s­ki klub Liv­er­pool može potvrdi­ti da su ob­jek­ti za tren­ing pr­vog tima u AXA tren­ing cen­tru privre­meno zatvoreni zbog br­zog ras­ta bro­ja poz­i­tivnih sluča­je­va COVID-19.

Published On 05 Jan 2022