Vatrogasci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer Grčke je opisao situaci­ju kao prirod­nu katas­tro­fu neviđenih razm­jera i izvinio se zbog pro­pus­ta u suzbi­jan­ju požara.

Published On 10 Aug 2021