Vaterpolo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U emisi­ji Trib­i­na raz­go­var­ali smo s Ratkom Rudićem, istin­skom sport­skom leg­en­dom. Čov­jekom ko­jeg je ne­davno ču­veni Wall Street Jour­nal pro­glasio na­jboljim tren­erom svih vre­me­na, pri čemu su do­dali i epitet “Michael Jor­dan s brkovi­ma”. Ri­jetko se do­go­di da je tren­er veća zvi­jez­da od ak­tivnih sportista, ali ovaj čov­jek to za­ista jeste. U mla­dosti je bio […]

Published On 17 Jul 2020

Ital­i­ja je u fi­nalu bila bol­ja od Špani­je i po­bi­jedi­la 10:5, dok je u bor­bi za treće mjesto Hrvats­ka po­bi­jedi­la Mađarsku 10:7.

Published On 27 Jul 2019