Vakcina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što je više od mjesec dana bro­ja sluča­je­va dil­jem većine Evrope padao, u Ve­likoj Bri­tani­ji, Fran­cuskoj, Nje­mačkoj, Ital­i­ji i drugim zeml­ja­ma, posljed­njih je dana broj zaraza drastično po­ras­tao.

Published On 23 Mar 2022