Uvoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Deficit rob­ne razm­jene tokom 2021. po­ras­tao je za oko 16 pos­to u odno­su na prethod­nu god­inu; pokrivenost uvoza izvo­zom iznosi­la je 67,4 pos­to, dok je u prethod­noj go­di­ni iznosi­la 65 pos­to.

Published On 30 May 2022