Ustaše

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je neko­liko go­d­i­na Aus­tri­ja je lis­tu zabran­jenih sim­bo­la na ko­joj se nalaze sim­boli pop­ut kukas­tog križa ili ‘Hitlerovog poz­dra­va’, uvrsti­la i sim­bole us­taškog reži­ma.

Published On 01 Dec 2021