Uragani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ura­gan druge kat­e­gori­je vjerovat­no će po­sta­ti ura­gan treće kat­e­gori­je dok se bude kre­tao toplim karip­skim vo­dama pre­ma otoci­ma Turks i Caicos.

Published On 20 Sep 2022

Bon­nie, treći ura­gan u se­zoni sjeverois­točnog Paci­fi­ka, sti­gao je kao trop­s­ka olu­ja na karip­sku obalu blizu granice Nikaragve i Kostarike, donoseći obilne kiše ci­jeloj regi­ji.

Published On 04 Jul 2022