Umjetnine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na ne­davn­im auk­ci­ja­ma plaćeni su ogrom­ni iznosi za NFT, uključu­jući 69,3 mil­iona dolara za dig­i­tal­no dje­lo um­jet­ni­ka Beeplea na auk­ci­ji u Christie'­su.

Published On 14 Feb 2022