Ukrajina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­pad ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na na Ukra­jinu dolazi u trenutku kada je za­pad­ni Balkan dosegao raz­inu napetosti i neizv­jes­nos­ti, neviđenu de­setl­jeći­ma.

Published On 18 May 2022