Ujedinjeni nacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN pozi­va sve zeml­je da pre­duz­mu konkretne ak­ci­je kako bi pro­movi­rale i ojačale kul­tu­ru mira i har­moni­je za­s­no­vane na duhu olimpi­jskog prim­ir­ja.

Published On 21 Jan 2022