Ugalj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evropa se tak­miči s Az­i­jom za južnoafrič­ki ugalj, nakon krize koju je potaknu­la rus­ka agre­si­ja na Ukra­jinu od kra­ja feb­ru­ara.

Published On 09 Nov 2022